Toggle Menu

Bewustwording

alles ligt in jezelf

Door denken zijn we de verbinding met ons gevoel kwijtgeraakt. Ons gevoel geeft de richting aan in ons bestaan. Het geeft precies aan wat goed voelt en wat niet. De verbinding met ons gevoel kunnen we alleen herstellen door naar binnen te gaan en innerlijke processen aan te gaan. Het pad van bewustwording.

Bewustwording is een proces van binnenuit. In ons-Zelf zullen we antwoorden vinden op vragen, oplossingen voor problemen, genezing van ziekten en de sleutel vinden naar ons levensgeluk.

van binnen naar buiten

Door bewustwording kom je weer in contact met je-Zelf (gevoel) en ga je innerlijke veranderingen ervaren. De energie die hierdoor vrijkomt werkt door in de buitenwereld. Energie werkt van binnen naar buiten. Je zult veranderingen waarnemen in bijv. vriendschappen en relaties, werk, welzijn en gezondheid, etc.
Alle veranderingen die jij graag zou willen in je leven begint met het werken aan jezelf van binnenuit.